• Op de agenda

  • INTRODUCTIE

    In Nederland zijn circa 150 klinisch perfusionisten, verspreid over 17 medische centra, werkzaam. Dit is met name in cardiochirurgische centra en voor een klein deel in een specialistisch oncologisch behandelcentrum. Om een impressie van het vak klinisch perfusionist te krijgen, is hieronder een algemene introductie video.