ECLS THERAPIE​

ECLS is een afkorting van Extracorporeal Life Support, ook wel ECMO Extra Corporele Membraan Oxygenatie genoemd. Bij ECLS wordt de functie van het hart en/of de longen geheel of gedeeltelijk overgenomen. Het bloed wordt via canules (buizen die met de (slag)aderen van de patiënt verbonden zijn) en slangen door middel van een bloedpomp uit de patiënt geleid en door een kunstlong gepompt waar zuurstof (O2) toegediend en koolzuurgas (CO2) afgevoerd wordt. Vervolgens wordt het zuurstofrijke bloed weer teruggeven aan de patiënt.

Longen

Hart

Bij zieke longen waarbij deze niet genoeg zuurstof kunnen opnemen (b.v. bij een ernstige longontsteking) en/of minder goed koolzuurgas kunnen uitscheiden, wordt bij de ECLS behandeling het zuurstofarme bloed uit een grote ader van de patiënt gehaald en door de kunstlong voorzien van zuurstof en ontdaan van het teveel aan koolzuurgas om vervolgens weer teruggepompt te worden in een ader. Op deze manier wordt de functie van de longen overgenomen en krijgen de zieke longen rust, in de hoop dat deze zich kunnen herstellen. Deze vorm van ondersteuning wordt veno-veneuze ECLS genoemd. De duur van deze behandeling kan enkele dagen tot weken bedragen, dit is afhankelijk van het herstel van de longen. In de meeste gevallen ligt de patiënt ook aan een beademingsapparaat.
Het hart kan door verschillende oorzaken (b.v. hartfalen, een ontsteking van de hartspier, hartinfarct of na een hartoperatie) niet goed bloed rondpompen. Soms is het dan noodzakelijk de pompfunctie van het hart geheel of gedeeltelijk over te nemen. Hierbij wordt het zuurstofarme bloed uit een grote ader van de patiënt gehaald en door de kunstlong voorzien van zuurstof en ontdaan van koolzuurgas om vervolgens weer teruggepompt te worden in een slagader. Bij deze vorm van ondersteuning oftewel veno-arteriële ECLS wordt de pompfunctie overgenomen en krijgt het hart de rust en de kans om zich te herstellen of een vervolgbehandeling te geven. De duur van de behandeling bedraagt enkele dagen tot weken.

Behandeling

Tijdens de behandeling wordt de patiënt nauwkeurig in de gaten gehouden door een specialistisch team bestaande uit: klinisch perfusionisten (deskundigen op het gebied van extracorporale circulatie technologie), intensive care artsen en verpleegkunde, cardiologen en hartchirurgen.

Complicatie

Herstel

ECLS is een zeer ingrijpende en risicovolle behandeling. Echter, patiënten die zo ernstig zieken zijn dat ze een ECLS behandeling nodig hebben, zouden zonder deze behandeling hoogstwaarschijnlijk komen te overlijden.

Er zijn aan deze behandeling ook risico’s verbonden, zoals:

– Bloedingen, omdat het bloed verdund moet worden.

– Infecties, omdat verschillende canules geplaatst moeten worden die door de huid in het lichaam gaan.

Ondanks de bloedverdunning kunnen bloedstolsels in de bloedbaan terecht komen. Dit kan beschadigingen in belangrijke organen (o.a. hersenen, nieren) veroorzaken. Ook kan het voorkomen dat de ECLS behandeling gestopt moet worden, omdat herstel van hart en/of longen niet optreedt of omdat er onherstelbare complicaties optreden.

Webfoto -ECLS
Gaandeweg de ECLS behandeling zal de patiënt, indien de behandeling van de onderliggende ziekte aanslaat, verbeteren waardoor de ECLS behandeling afgebouwd en uiteindelijk gestaakt kan worden. Voor het hart betekent dit dat de pompfunctie herstellende is. Voor de longen betekent dit dat de beademingsmachine het weer kan overnemen in combinatie met de longfunctie van de patiënt. Na het succesvol staken van de ECLS-behandeling volgt nog een lange herstelperiode.

Voor meer informatie, kunt u de volgende website raadplegen: https://www.elso.org