Kwaliteitsregister

De NeSECC erkende klinisch perfusionist wordt onderworpen aan periodieke verplichtingen voor het behoud van zijn/haar registratie bij de Nederlandse beroepsvereniging voor extra corporale circulatie. Dit heeft tot doel de bekwaamheid en de kennis van de recente ontwikkelingen op het gebied van de extracorporale circulatie van de Erkend Klinisch Perfusionisten te borgen. Deze periodieke verplichting is enerzijds het beschikbaar stellen van de jaarlijkse Klinische Activiteiten Rapportage en anderzijds de driejaarlijkse Wetenschappelijke Activiteiten Rapportage. Deze rapportages worden door de de commissie Behoud Registratie Erkend Klinisch Perfusionist beoordeeld en goedgekeurd. Afhankelijk van de uitslag blijft/wordt een klinisch perfusionist in dit register opgenomen. Tevens wordt de uitslag gedeeld met de samenwerkende beroepsverenigingen als de ‘Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT)’ en de ‘Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA)’, als wel met de raad van bestuur van cardio-chirurgische centra. Het register wordt beheerd door het NeSECC secretariaat. Voor vragen omtrent een actieve registratie van een klinisch perfusionist, kunt u een email schrijven naar: bestuurnesecc@gmail.com.

Overzicht NeSECC Erkend Klinisch Perfusionist, 2021