Commissies en platformen

De NeSECC is de beroepsvereniging van en voor de Nederlandse klinisch Perfusionist en stelt zich zelf ten doel: het behartigen van de belangen van diegenen die werkzaam zijn op het gebied van de extra-corporale circulatie (ECC) ten behoeve van de open-hart chirurgie en/of preservatie van organen of organismen. Daarnaast door verrijking van kennis willen we bijdragen aan de ontwikkeling van een nieuw, volwaardig paramedisch beroep, wat tot nu toe wel wordt aangeduid met de benaming: ‘perfusionist’. Dit met als streven hierdoor onder meer een bijdrage te leveren aan de verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg, in die sectoren waarbij de extra-corporale circulatie als onderdeel van een geneeskundige therapie een belangrijke rol heeft.

De genoemde belangenbehartiging zit in het scheppen van mogelijkheden voor het verschaffen van de informatie, waardoor het mogelijk wordt voor de leden van de vereniging hun kennis op het gebied van de lichaam- en orgaanperfusie te vergroten en/of te verbeteren.

Om dit mogelijk te maken is de organisatie van de NeSECC verdeeld over een drietal platformen met daaronder de deel-commissies, namelijk:

Platform: OpleidingenPlatform: KwaliteitPlatform: Communicatie
Behoud registratie erkenning klinisch perfusionistVisitatie commissieRedactie
Opleidingscommissie klinisch perfusionistWebbeheer
European Board of Cardiovascular Perfusionist
Junior - kamer
Externe beoordelingscommissie
Beroepsprofiel klinisch perfusionist
Wetenschappelijke dagen
'Post-graduate'-cursussen
Evalulatie Klinisch Activiteiten Rapport
Jubileum congres