Versie 3 – Beroepsprofiel klinisch perfusionist

Periodiek wordt het beroepsprofiel klinisch perfusionist ge-update. Zodoende is er een nieuwe versie beschikbaar. Deze is te vinden onder de kop ‘kwaliteit – richtlijnen en beleidsdocumenten’ van deze website.

Comments are closed.