Herziening opleidingseisen opleiding: klinisch perfusionist

De opleidingseisen voor de opleiding tot klinisch perfusionist zijn herzien. De nieuwste versie, v2.0 vindt u op de website van het CZO. Deze opleidingseisen gelden vanaf 1 september 2019. De vorige versie, V1.0 blijft van kracht voor al zittende studenten en studenten die instromen voor 1 september 2019. Dit is vastgelegd in de overgangsregeling. De opleidingseisen zijn herzien omdat zij onvoldoende aansloten bij de huidige ontwikkeling in het werkveld van de klinisch perfusionist.

Zie verder op de website van het CZO.

Comments are closed.