Nieuwe NeSECC Penningmeester

Na het onverwachte en snelle vertrek van de penningmeester heeft het bestuur op haar oproep tot kandidaatstelling voor deze positie twee kandidaat penningmeesters mogen verwelkomen. Een regelrechte luxe!
In het geval een bestuurslid tussentijds vertrekt treedt artikel 5.3 van de statuten van de NesECC in werking. Conform dit artikel heeft het bestuur de leden de mogelijkheid geboden hun stem uit te brengen op een van beide kandidaten. Deze stemming heeft zoals bekend per mail plaatsgevonden. Hiermee is Lex Tepaske gekozen als nieuwe penningmeester van de vereniging. 

Comments are closed.